Om oss

Våra danska rötter

Biosym A/S är ett danskt företag som har specialiserat sig på utveckling och tillverkning av vitamin- och mineralprodukter samt andra kosttillskott. Biosym etablerades 1986 i Danmark och har alltså 30 års jubileum 2016! Biosym grundades av Kurt Winberg Nielsen tillsammans med sonen Kim Nielsen. Kurt Winberg Nielsen var sedan tidigare etablerad och känd i egenvårdsbranschen i Danmark som författare av flera böcker och grundare av Biopatin i Danmark och Sverige. Biopatin är idag internationellt erkänd. Biopati är en form av komplementärmedicinsk behandlingsfilosofi där naturmedel och örter används för att underlätta kroppens självläkning.

Biosym i Sverige

Företagets svenska kontor ligger i centrala Malmö, och här i Sverige arbetar vi under företagsnamnet Omnisym Pharma. Det svenska sortimentet är baserat på ett urval av de bästa produkterna i det danska sortimentet. Företaget är anslutet till Svensk Egenvård, som är den ledande organisation för egenvårdsbranschen i Sverige. Våra produkter uppfyller gällande svensk lag på området. Det innebär bl a att vi endast använder godkända hälsopåstående och att information på produktförpackningar inte är tvetydig.

Vår målsättning

Biosyms målsättning är att bidra till att höja folkhälsan i Norden. Vi arbetar ständigt med att utveckla effektiva kvalitetsprodukter baserade på den senaste forskningen inom området samt erfarenheter från den komplementära terapin. Vår produktutveckling har resulterat i en serie av kvalitetsprodukter som kännetecknas av att vi aldrig kompromissar när det gäller kvalitet, styrka och balans.

Våra värderingar

Dokumenterad effekt: Vi utvecklar och lanserar endast produkter som är baserade på erkända vetenskapliga studier.  Vi använder endast ingredienser med dokumenterad effekt. Vi undviker att använda nya och obeprövade ingredienser som endast visats positiv effekt i enstaka djurstudier, men där effekten inte har verifierats i humanstudier.

Teknologisk innovation: Vi strävar efter att alltid använda de nyaste och mest lättabsorberade ingredienserna i våra produkter. I detta sammanhang kan t ex nämnas, att vi ofta använder lecitin i våra produkter. Detta bidrar till att ge ett effektivt upptag i kroppen. Lecitin innehåller också nyttiga fosfolipider som ingår i upprätthållandet av kroppens cellmembran.

Effektiv dos: Vi använder alltid en terapeutisk dos i våra produkter, dvs inte för mycket, men inte heller för lite.

Rena råvaror utan onödiga tillsatser: Ett kännetecken på våra produkter är att vi alltid undviker onödiga tillsatser som färgämnen, animaliska ingredienser om det inte är nödvändigt, billiga syntetiska ingredienser osv. 

Fokus på säkerhet och kvalitet: Vi använder endast ingredienser från kända leverantörer som har kvalitetsdokumentation på sin produktion. 

Ansvarsfull marknadsföring och kommunikation: Hälsopåståendena på våra produkter och i annonsering är i linje med EFSAs (European Food Safety Authority) och SLVs (Svenska livsmedelsveket) riktlinjer.  

Hållbar produktion: Vi använder i största möjliga mån ingredienser som är framställda enligt en hållbar produktion. Det gäller fram för allt fiskoljan och krilloljan som används i produkterna Pure Omega-3G och OmniKrill.

 

Tillbaka till toppen