Länkar

 

Biolac AB: Det svenska bolag som Omnisym Pharma nu är en del av.

Svensk Egenvård: Svensk Egenvård verkar för en seriös utveckling av egenvårdsbranschen i Sverige.

Vegan Society: Godkänner våra, och andras, veganska produkter över hela världen.

Vegetarian Society: Godkänner våra, och andras, vegetariska produkter över hela världen.

Algaecal: Mer information om den växtbaserade algen, som används i OmniVegan Kalcium+.

Epicor: Mer information om whole food fermentat baserat på jäst, som används i Omni-Immune.