Länkar

 

Algaecal: Mer information om den växtbaserade algen, som används i OsteoRemin Forte.

 

Biosym: Vårt danska moderbolag.

 

Friend of the Sea: Garanterar ett hållbart fiske.

 

Marine Stewardship Council: Världsomfattande program som främjar hållbara fiskemetoder.

 

Neptune Technologies & Bioressources Inc, Kanada: Tilverkaren av NKO-krilloljan.

 

Svensk Egenvård: Svensk Egenvård verkar för en seriös utveckling av egenvårdsbranschen i Sverige.

 

Vegan Society: Godkänner våra, och andras, veganska produkter över hela världen.

 

Vegetarian Society: Godkänner våra, och andras, vegetariska produkter över hela världen.